Begeleiding PO & VO

Expertiseteam voor NT2, Taal en Rekenen

VOOR DE LEERLING

De leerling staat centraal bij onze aanpak

VOOR DE DOCENT

De docent krijgt practische handvatten

VOOR HET TEAM

Het team wordt als geheel gecoached

WAT WE DOEN

Expertiseteam voor NT2, taal en rekenen

Heb je een NT2 leerling in je klas? En heb je een hulpvraag bij woordenschat, leesbegrip of begrijpend lezen?

Dan kun je ondersteuning van onze experts goed gebruiken! Een nieuwe taal leren duurt gemiddeld 5 jaar. Begeleiding bij het onderwijsaanbod is dan noodzakelijk.

Onze NT2 docenten en specialisten hebben de kennis en vaardigheden om deze leerling te begeleiden.

Het inzetten van NT2 expertise binnen het onderwijs zorgt voor een meerwaarde voor de NT2 leerling én de school.

Ons aanbod

Almeertaal is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning vanuit meerdere perspectieven:

VOOR DE LEERLING

Het leren van een taal kost tijd, het is een dynamisch proces en duurt gemiddeld 5 jaar. Investeren in de juiste begeleiding van NT2-leerlingen om hun onderwijskansen te vergroten is dus belangrijk!

VOOR DE DOCENT

Het is niet vanzelfsprekend voor de docent om een NT2-leerling te ondersteunen. En iedere leerling is anders. Krijg advies op maat om de leerling het maximale te bieden voor optimale ontwikkeling. 

VOOR HET TEAM

Taal is het middel tot communicatie en komt in alle vakken terug. Vaak is echter extra taalondersteuning nodig. Essentieel voor de leerling is dat een school de eigen visie en hoogwaardig taalonderwijs integreert.

WORKSHOPS EN GASTLESSEN

Almeertaal biedt scholen inspirerende workshops over het belangrijke onderwerp van taalontwikkeling. Denk aan taal in de rekenles, woordenschatuitbreiding of taalgericht vakonderwijs. Of vraag om een training op maat!

Weten wat we voor je kunnen betekenen?

SUCCES VERHAAL

Taalondersteuning op Mavo

Fatima kwam in Nederland en sprak alleen haar eigen moedertaal, Arabisch.
Na 1½ jaar taalschool had ze voldoende woordenschat om door te stromen naar het reguliere voortgezet onderwijs (theoretische leerweg). Na enkele maanden bleek echter dat Fatima school– en vaktaal miste om mee te komen.

60 MINUTEN NT2 BEGELEIDING

Fatima krijgt 1-1 begeleiding waarin ze aan de slag gaat met taalaanbod.

WOORDENSCHAT

Samen praten, samen lezen en samen de studieboeken in duiken.

SCHOOL- EN VAKTAAL

Ze kan nu de vakken beter volgen door beter begrip van de studietekst.

TOP RESULTAAT

Met deze NT2 begeleiding zijn de  schoolresultaten stevig verbeterd.

Neem contact op

Bel ons, Mail ons, App ons…