Aanbod voor het team

Expertiseteam voor NT2, taal en rekenen

Taal komt in alle vakken terug

Taal is het middel tot communicatie en komt in alle vakken terug. Leerlingen met een taalachterstand en/of waar Nederlands de tweede taal is, hebben extra taalondersteuning nodig. Er zijn steeds meer basisscholen en voorgezet onderwijsscholen die te maken hebben met leerlingen die een taalachterstand hebben. Kwaliteitszorg is noodzakelijk voor onderwijsontwikkeling. Essentieel is dat een school de eigen visie vertaalt in concreet geformuleerde doelen, evalueert of deze doelen behaald zijn en vervolgstappen hierop afstemt.

Hoe helpt Almeertaal?

Almeertaal kan het team begeleiden in dit proces. Maar we doen meer:

  • Begeleiding aan het gehele team in de vorm van een studiedag / workshop.
  • Plan van aanpak: leerkrachtgedrag, onderwijsaanbod, concrete doelen.
  • Hand-out Primair en Voorgezet Onderwijs: “oh jee, een NT2-leerling”.
  • Advies en begeleiding van het proces.
  • Taalgericht vakonderwijs binnen de VO school.
  • Ouders betrekken in het leerproces.

Almeertaal biedt begeleiding en advies op maat. Neem gerust contact op, zodat we kunnen bespreken wat we voor de school kunnen betekenen.