Aanbod voor de docent

Expertiseteam voor NT2, taal en rekenen

Een NT2-leerling optimaal ondersteunen

lWanneer je als docent een NT2-leerling in je klas hebt zul je je regelmatig afvragen hoe je deze leerling het beste kunt ondersteunen. Wat heeft deze leerling nodig en wat kan ik hem bieden in de lessen zodat deze leerling zich optimaal ontwikkelt? Iedere leerling is natuurlijk anders, heeft zijn eigen behoefte. Dit vraagt nogal wat van je als leerkracht.

Hoe helpt Almeertaal?

De experts van Almeertaal kunnen je advies geven en ondersteunen bij:      

  • Het in kaart brengen van het taalniveau en taalbehoeften van de leerling.
  • Het kiezen, bewerken en herordenen van de juiste leermiddelen.
  • Het benutten van natuurlijke taalverwerving via thematisch werken.
  • Taal- en kennisontwikkeling hand in hand laten gaan.
  • Taalsteun verlenen richting een steeds zelfstandiger taalgebruik op hoger niveau
  • De leerling gebruik te laten maken van zijn moedertaal om de Nederlandse taal te leren.
  • Het inzetten van hulpmiddelen en het ontwikkelen van vaardigheden zodat de leerling zelfstandig zijn taalniveau te verhogen.

Neem gerust contact op om te bespreken wat we voor je kunnen betekenen!