Aanbod voor de leerling

Expertiseteam voor NT2, taal en rekenen

Een nieuwe taal leren duurt 5 jaar

Nieuwkomers zijn mensen voor wie Nederland een nieuw land is en het Nederlands een tweede (of derde) taal. Met zijn moedertaal zet de nieuwkomer zijn eerste passen in Nederland en op een nieuwe school. De nieuwkomer stapt in met een taalachterstand en zal op school Nederlands moeten gaan leren om het onderwijs te kunnen volgen en om zich later in de maatschappij te kunnen redden.

Een tweede groep NT2-leerling, die regelmatig problemen ondervindt, is de groep die in Nederland geboren is, maar waarvan Nederlands niet de thuistaal is. Het leren van een taal kost tijd, het is een dynamisch proces. Een nieuwe taal leren, duurt gemiddeld 5 jaar.

1000 woorden per jaar

Nederlandse kinderen die in het basisonderwijs binnenkomen, kennen meestal al 2000 a 3000 woorden (NT2-verwervers: 1000 woorden). Het vocabulaire van bijvoorbeeld 15-jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt geschat op zo’n 15.000 woorden (NT2-verwervers: 9000 woorden). In de 12 tussenliggende jaren leren Nederlandse kinderen dus gemiddeld 1000 woorden per jaar (ongeveer 2 a 3 woorden per dag). Uit deze gegevens blijkt, dat een extra taalaanbod noodzakelijk is om de taalachterstand in te halen.

Onderwijskansen vergroten

Als leerlingen na de eerste opvang op de reguliere school zitten, mogen we niet verwachten dat ze het Nederlands al voldoende beheersen om moeiteloos aan de gewone schoolactiviteiten mee te kunnen doen. Het is daarom belangrijk om te investeren in de juiste nazorg (ondersteuning en begeleiding) van NT2-leerlingen om hun onderwijskansen te vergroten.

Achterstand

Als er een achterstand is op het gebied van taal is, kunnen de volgende problemen optreden:

 • De leerling heeft moeite met het volgen van de dagelijkse gang van zaken op school en in de groep.
 • De leerling heeft moeite met het volgen van de lessen.
 • De leerling heeft moeite met het begrijpen van instructies.
 • De prestaties blijven onder maat.
 • De leerling heeft geen aansluiting en raakt geïsoleerd.
 • De leerling raakt de motivatie om te leren kwijt.

Hoe helpt Almeertaal?

Hoe denkt Almeertaal op de achterstanden in te spelen?
Door het bieden van nazorg op het gebied van:

 • Tekstbegrip
 • Lezen
 • Woordenschat
 • Rekentaal
 • Zaakvakken
 • Leerhouding
 • Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen (instrumenten aanreiken om zichzelf te kunnen redden)

Neem gerust contact op om te bespreken wat we voor jullie leerlingen kunnen betekenen!